odprodej kroužků drůbež.

ZO ČSCH Chrudim nabízí:

Zbývají kroužky pro drůbež č. 13 v množství 7 ks a č. 15 množství 5 ks. Měl-li by
někdo zájem, můžeme odprodat. Roušar, tel. 777 929 211.