Podmínky výstav a přihlášky pro ZO Hlinsko, Tuněchody a Slatiňany

05.08.2017 19:12

 ZO ČSCH HLINSKO pořádá Okresní výstavu holubů okresu Chrudim a místní výstavu králíků, drůbeže a exotického ptactva s expozicí králíků českých strakáčů  a holubů hýlů a norimberských skřivanů.

Výstava se bude konat ve dnech  26. až 27. srpna 2017 v městském parku Na Drahách. K obeslání i k návštěvě Vás zvou pořadatelé.

 

Výstavní a veterinární podmínky:

 

1)  Výstavu je možné obeslat řádně registrovanými králíky, holuby, drůbeží hrabavou i vodní, okrasným ptactvem  a po dohodě s pořadateli i jinými zvířaty do ukázkových expozic.

Králíci se budou vystavovat buď jako jednotlivci, nebo jako trojčlenné či čtyřčlenné kolekce sestavené v souladu se vzorníkem. Drůbež lze vystavovat ve voliérách 1.2, vodní 1.1 nebo 1.2. Holubi se vystavují jako jednotlivci nebo ve voliérách po 5 ks. Soutěžní kolekce holubů musí být 5 ks a musí být  umístěna jednotlivě v klecích.

2) Veškerá vystavená zvířata musí být v dobrém zdravotním stavu bez příznaků jakéhokoliv onemocnění.

Pokud Krajská veterinární správa před pořádáním výstavy nerozhodne jinak, za zdravotní stav zvířat zodpovídá chovatel a stvrzuje jej podepsáním přihlášky a dodáním zvířat na výstavu.

a)        králíci musí být očkováni proti moru a myxomatóze nejméně 3 týdny a nejdéle 6 měsíců před konáním výstavy.

b)       holubi musí být vakcinováni proti pseudomoru nejméně 14 dní až 6 měsíců před výstavu.

c)        drůbež musí být vakcinována proti pseudomoru nejméně 14 dní až 6 měsíců před výstavou.

 

Prosíme vystavovatele, aby si zajistili vlastní dovoz a odvoz zvířat. Klecné ani jiné poplatky se nevybírají, každý vystavovatel je však povinen odebrat katalog v ceně 40,- Kč (s výjimkou mladých chovatelů).

 

Vystavovaná zvířata budeme přijímat na výstavišti ve čtvrtek 24.8. od 15 do 20 hod. a v pátek do 8 hod.

Zvířata bude možné odebrat v neděli 27.8. od 15 hod.

 

Prodej zvířat:

U prodejných zvířat je třeba v přihlášce určit cenu, kterou obdrží vystavovatel . K  ní bude přičteno 10 % ve prospěch výstavy. Králíky bez rodokmenu nelze prodat. Prodej zvířat bude umožněn až po ocenění.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

a)       prosíme chovatele, aby si svá zvířata před výstavou zodpovědně zvážili.

b)       k uvedení údajů z přihlášky do katalogu je třeba dle Zákona č. 101/2000 Sb. Váš písemný souhlas. Váš podpis na přihlášce na tuto výstavu bude za výše uvedený souhlas považován. Tím také stvrzujete, že souhlasíte s výstavními podmínkami.

c)        Výstava bude pro veřejnost otevřena:

v sobotu 26.8. 2017  od 8 do 17 hodin

        v neděli  27.8. 2017  od 8 do 15 hodin

d)       Mladí chovatelé (rok narození 1999 – 2011) vyznačí na přihlášce MCH a vyplní rok narození.

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 12.8. 2017  na adresu:

                                            Nádvorník Pavel

                                            Vítanov 118

                                539 01 HLINSKO

                                            tel: 608 154 715

 

                   také na        E-mail: pavel.nadvornik@seznam.cz

Přihláška

 

Jméno a příjmení

 

Adresa

 

PSČ a pošta, okres

 

Telefon

 

E-mail

 

ZO ČSCH

 

 

Králíci

Pohlaví

Plemeno

Tetování-LU

Tetování-PU

Kolekce

Cena

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubi + Drůbež

Pohlaví

Plemeno

Číslo kroužku

Cena

Kolekce

Voliéra/klec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na výstavu ke stažení zde.

Přihláška na výstavu ke stažení zde.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, základní organizace Tuněchody

 

Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě místní posvícenské výstavy králíků, holubů a drůbeže, která se bude konat ve dnech 2. - 3. září 2017 v parku u zemědělské společnosti v Tuněchodech

 

Výstavní podmínky:

1. Výstavu je možné obeslat řádně registrovanými králíky, holuby, drůbeží hrabavou i vodní,  a po dohodě s pořadateli i jinými zvířaty do ukázkových expozic.

Veškerá vystavená zvířata musí být v dobrém zdravotním stavu bez příznaků jakéhokoliv onemocnění.

Pokud Krajská veterinární správa před pořádáním výstavy nerozhodne jinak, za zdravotní stav zvířat zodpovídá chovatel a stvrzuje jej podepsáním přihlášky a dodáním zvířat na výstavu.

a)      králíci musí být očkováni proti moru a myxomatóze nejméně 3 týdny a nejdéle 6 měsíců před konáním výstavy.

b)      holubi musí být vakcinováni proti pseudomoru nejméně 14 dní až 6 měsíců před výstavu..

c)      drůbež musí být vakcinována proti pseudomoru nejméně 14 dní až 6 měsíců před výstavou.

Pořadatelé neručí za předem zjištěný špatný zdravotní stav vystavených zvířat.

2. Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích sestavených v souladu s platným vzorníkem; drůbež bude vystavena v kolekcích 1,2; krůty a vodní drůbež je možné vystavit v kolekci 1,1; holubi budou vystaveni jednotlivě.

3. Čitelně vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 27. srpna 2017 na adresu:

            Jiří Zeman, Tuněchody 82, 537 01 Chrudim  nebo emailem na adresu:

            tunechod@email.cz nebo telefonicky  na č. 732 340 453.

 

4. Přihlášená zvířata dodejte na výstaviště osobně v sobotu 2. září do 8 hodin a odeberte po ukončení výstavy v neděli 3. září po 16. hodině. Oceňování zvířat bude provedeno delegovanými posuzovateli v sobotu 2.9. od 8 hod. Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu od 12. hod.

Pro urychlení příjmu a posuzování zvířat prosíme chovatele, aby si svá zvířata před výstavou doma zodpovědně zvážili.

5. Klecné je zdarma. Každý vystavovatel je povinen zakoupit si katalog a to nejpozději při odběru zvířat z výstavy (s výjimkou mladých chovatelů).

6. Majitelé nejlépe oceněných zvířat obdrží čestné ceny.

7. U prodejných zvířat uveďte pevnou cenu, kterou obdrží vystavovatel. Prodej zvířat je možný až po ocenění.

8. Pořadatelé ručí za odpovídající péči, řádné ustájení a krmení zvířat, jejich ochranu a pohodu po dobu od jejich přijetí na výstavu až do doby vydání zvířat zpět jejím majitelům

nebo pověřeným osobám.

9. Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny v zájmu výstavy nebo z jiných vážných příčin.

10.Vaším podpisem na přihlášce dáváte souhlas s výstavními podmínkami a s uvedením Vašich osobních údajů z přihlášky do katalogu výstavy (písemný souhlas ke zveřejnění osobních údajů z přihlášky dle zák.č.101/2000Sb.).

 

Děkujeme za obeslání výstavy a těšíme se na Vaši návštěvu v Tuněchodech

           

Výstavní výbor

 

Přihláška

 

Jméno a příjmení

 

Adresa

 

PSČ a pošta, okres

 

Telefon

 

E-mail

 

 

Králíci

Pohlaví

Plemeno

Tetování-LU

Tetování-PU

Kolekce

Cena

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubi + Drůbež

Pohlaví

Plemeno

Číslo kroužku

Cena

Kolekce

Voliéra/klec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavní podmínky a přihláška ke stažení zde.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZO ČSCH Slatiňany

Vás zve na okresní výstavu drůbeže a místní výstavu králíků, holubů a exotů,

která se koná dne 16. 9 2017 od 7.00 do 16.00 hodin na výstavním areálu ZO ČSCH, směr Orel, za železničním přejezdem

 

Výstavní podmínky

 

1) Na této výstavě bude vypsána soutěž o Pohár starosty města Slatiňany pro členy ZO Slatiňany.

2) Výstavu lze obeslat zvířaty všech plemen, barevných rázů a kreseb dle platných vzorníků králíků, drůbeže a holubů. Zvířata musí být řádně tetovaná nebo kroužkovaná.

3) Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích dle vzorníku plemen králíků:

a) S3 = sourozenecká kolekce – tři sourozenci z jednoho vrhu

b) S4 = sourozenecká kolekce – čtyři sourozenci z jednoho vrhu

c) S2+2 = sourozenecká kolekce – 2 + 2 sourozenci – králíci pochází ze dvou rozdílných vrhů

Veškerá zvířata přihlášená do kolekcí musí být z vlastního chovu vystavovatele!! Důležité je dodržení určeného věku zvířat v kolekci mláďat (minimálně 5 měsíců u velkých a středních plemen; 4 měsíce u malých a zakrslých plemen). Za dospělá jsou považována zvířata, která v době konání výstavy dosáhla věku 6 měsíců (malá a zakrslá plemena) a 8 měsíců (střední a velká plemena).

4) Drůbež bude vystavena v kolekcích 1,2. Vodní drůbež v kolekci 1,1. Pro soutěž o Pohár starosty města Slatiňan pro členy ZO Slatiňany kolekce 1,2.

5) Holubi budou vystavováni v 5členné kolekci a jednotlivě.

6) Příjem zvířat - vystavovatel přihlášená zvířata na výstavu dodá (a převezme zpět) osobně. Příjem zvířat bude na výstavišti v pátek 15. září 2017 od 11.00 hodin do 14.00 hodin!! Králíci a drůbež budou vystavovatelem převáženi.

7) Oceňování zvířat bude provedeno delegovanými posuzovateli v pátek 15. září 2017 od 14.00 hodin bez přítomnosti veřejnosti.

8) Výdej zvířat - výstava bude ukončena v sobotu 16. září 2017 v 16.00 hodin, dříve nebudou zvířata vystavovatelům vydána.

9) Veterinární podmínky - výstavy se mohou účastnit pouze zvířata klinicky zdravá bez zjevných známek onemocnění. Králíci musí být vakcinováni proti moru králíků a myxomatóze nejméně 3 týdny a nejvýše 6 měsíců před termínem konání výstavy. U drůbeže a holubů musí být provedena vakcinace proti Newcastelské chorobě (pseudomoru) 14 dní až 6 měsíců před konáním výstavy. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá vystavovatel a stvrzuje jej podepsáním přihlášky na výstavu, příp. jejím odesláním emailem. V případě výskytu např. ptačí chřipky, králičího moru apod. se dané druhy zvířat vystavovat nebudou.

10) Prodej zvířat - u prodejných zvířat uveďte pevnou cenu!!! K přihlášce prodejných zvířat přiložte rodokmeny. Králíky bez rodokmene nelze prodat!!! Z prodaných zvířat připadá pořádající organizaci 10 % z prodejní ceny. Prodej zvířat je možné provést až po ocenění zvířat výhradně přes výstavní pokladnu.

11) Klecné se neplatí. Každý vystavovatel (mimo MCH) zaplatí katalog v hodnotě 20,- Kč.

12) Nejlépe oceněným kolekcím a jednotlivým zvířatům budou uděleny čestné ceny, poháry.

13) Pořadatel bude dodržovat podmínky Výstavního řádu ČSCH (č. j. 24969/2004-11020) z hlediska ochrany zvířat a ručí za řádné ustájení i krmení zvířat během výstavy.

14) Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny v zájmu výstavy nebo z jiných vážných příčin.

15) Čitelně vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 2. září 2017 na adresu: ZO ČSCH Slatiňany, Vladimír Král, T. G. M. 649, 538 21, Slatiňany; telefon: +420 722 666 130, e-mail: kralvladi@seznam.cz

16) Vaším podpisem na přihlášce v tištěné podobě, nebo pouhým odeslání přihlášky emailem, dáváte souhlas s uvedením Vašich osobních údajů v katalogu výstavy (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění) a souhlasíte s těmito výstavními podmínkami.

 

Děkujeme Vám za obeslání výstavy a těšíme se i na Vaši návštěvu výstavy

v našem areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech

 

Výstavní výbor ZO ČSCH Slatiňany

Přihláška

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

PSČ:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Rok narození (MCH):

 

Člen ZO

 

         
 

                MCH – mladý chovatel

Přihláška králíci

 

Pohlaví

Plemeno, barevný ráz

(plný název)

Tetování

Kolekce

(J, S3, S4, S2+2)

Prodejní cena

LU

PU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška drůbeže a holubů

 

Pohlaví

Plemeno, barevný ráz, kresba

 (plný název)

Číslo kroužku

Prodejní cena

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Upozornění!! Pište čitelně!!

Vaším podpisem na přihlášce v tištěné podobě, nebo pouhým odeslání přihlášky emailem, dáváte souhlas s uvedením Vašich osobních údajů v katalogu výstavy (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění) a souhlasíte s výstavními podmínkami.

 

 

Dne____________________             Podpis _____________________________

 

Výstavní podmínky a přihláška na výstavu v pdf ke stažení zde.

Přihláška na výstavu ke stažení zde.

—————

Zpět