Krajská výstava v roce 2017

05.08.2017 12:23

Výstavní podmínky XI. Krajské soutěžní výstavy Pardubického kraje v Lanškrouně  dne 8.-9.září 2017

 

Soutěžní podmínky- jeden vystavovatel smí vystavit max. dvě kolekce stejného plemene a barevného rázu, která mohou být zařazena do soutěže. Jinak smí vystavit neomezený počet kolekcí až do max. počtu za okres.

Králíci - výstava smí být obeslána všemi plemeny a barevnými rázy králíků dle platného vzorníku králíků. Vystavují se pouze čtyřčlenné kolekce:

a) Sourozenci S4: 4 králíci z jednoho vrhu narozených v roce 2016 – 2017.

b) Sourozenci S2+2: 2x2 sourozenci ze dvou vrhů narozených v roce 2016 – 2017.

c) Malá rodina MR: 1 rodič (max. stáří 6 let) a 3 potomci z jednoho vrhu narozených v roce 2016 – 2017.

Holubi - výstava smí být obeslána všemi plemeny, barevnými rázy a kresbami holubů dle platného vzorníku holubů, ale pouze s nánožními kroužky označenými CZ. Vystavují se pouze kolekce 4 ks jednoho plemene, barvy a kresby (vyjímka texan, kariér,indián a ostravská bagdeta). Holubi budou vystaveni pouze v jednotlivých klecích.

Drůbež - výstava smí být obeslána všemi plemeny a barevnými rázy hrabavé a vodní drůbeže, perliček a krůt dle platného vzorníku drůbeže, ale pouze s nánožními kroužky označenými CZ. Hrabavá drůbež, kachny a perličky se vystavují v kolekcích 1,2; krůty a husy taktéž v kolekcích 1,2.

Mladí chovatelé vyznačí na přihlášce MCH a vyplní rok narození. Nejstarší MCH může být narozen v roce 1999. Nejmladší  MCH může být narozen v roce 2011. 

Příjem a výdej zvířat - přihlášená zvířata musí být na výstavišti ve středu 6.9.2017  od 12 do 20.00 hodin – bude svoz za okres (králíci a drůbež musí být zvážené – hmotnosti, tetování a čísla kroužků budou předány se zvířaty garantům). Zvířata budou vydána v sobotu 9.9 2017 po 17.00 hodině - odvoz osobně (svoz).

Veterinární podmínky - výstavy se mohou účastnit pouze zvířata klinicky zdravá. Králíci musí být očkováni proti myxomatóze a moru králíků nejméně 3 týdny a nejvýše 6 měsíců před termínem konání výstavy. Hrabavá drůbež, včetně krůt a perliček musí být vakcinována proti Newcastleské chorobě. Holubi musí být v průběhu 14 dní až 6 měsíců před konáním výstavy vakcinováni proti Newcastleské chorobě. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá chovatel a stvrzuje jej podepsáním přihlášky na výstavu.

Posuzování zvířat bude provedeno ve čtvrtek 7.9.2017 dopoledne od 8.00 hodin bez přístupu veřejnosti delegovanými posuzovateli.

Prodej zvířat -  u prodejných zvířat musí být určena pevná cena  v přihlášce, dodány rodokmeny. Bez rodokmenů nebudou zvířata prodána. Cena u prodejných zvířat určená vystavovatelem bude v katalogu výstavy zvýšena o 10 %, těchto 10 % připadne pořádající organizaci.

Katalog bude obsahovat ocenění zvířat, výsledky soutěží, poháry a čestné ceny. Každý vystavovatel (mimo MCH) zaplatí katalog v hodnotě 50,- Kč, klecné se neplatí.

Výstava bude otevřena pro veřejnost v pátek dne 8.9.2017 od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 18 hodin.

 
Uzávěrka přihlášek: do 8.srpna 2017 (od 27.7. do 4.8. netelefonujte, jsem na dovolené). Přihlášky zasílejte:

Dušan Barcuch, Okružní 247, 569 02 Březová nad Svitavou, tel. 777 196 552, e-mail: dusan.barcuch@razdva.cz

PŘIHLÁŠKA

Jméno, příjmení: .............................................................................Telefony:....................................................

Bydliště:.....................................................................................................…….................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................................

Druh

Pohlaví

Plemeno

Barva

Tetování

Kolekce

Prodejní

Cena

1,0  0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasím, aby výše uvedené údaje byly uveřejněny v katalogu – podpis: …………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

—————

Zpět