Nabídky

odprodej kroužků drůbež.

ZO ČSCH Chrudim nabízí: Zbývají kroužky pro drůbež č. 13 v množství 7 ks a č. 15 množství 5 ks. Měl-li byněkdo zájem, můžeme odprodat. Roušar, tel. 777 929 211.

—————

Odprodej stánků

ZO ČSCH Slatiňany odprodává dva prodejní stánky s železnou konstrukcí, potažené stanovinou. Půdorysný rozměc cca 2x3 m, konstrukce je rozebíratelná. Bližší informaci Vám předá předseda Vladimír Král tel. 722 666 130.

—————